Pre správny výber pneumatík a diskov odporúčame pozrieť údaje v technickom preukaze

tecnicky preukaz popis